Stan spraw na dzie? 30. 11. 2014r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

613

117

91

75

16

-

639

Wydzia? II

1117

114

178

147

31

-

1053

Wydzia? III

610

91

163

64

99

-

538

RAZEM

2340

322

432

286

146

-

2230






autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2015-01-08 18:55:29
ilość wersji: 2
Przyczyna zmiany: korekta
Ilość wyświetleń artykułu: 2097
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102689

Historia zmian artykułu