Stan spraw na dzie? 31. 12. 2014r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

639

189

135

98

37

-

693

Wydzia? II

1053

144

210

167

43

-

987

Wydzia? III

538

59

171

87

84

-

426

RAZEM

2230

392

516

352

164

-

2106


autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2015-01-08 18:56:55
ilość wersji: 2
Przyczyna zmiany: korekta
Ilość wyświetleń artykułu: 2011
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102545

Historia zmian artykułu