Stan spraw na dzie? 31. 01. 2015r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

693

246

160

119

41

-

779

Wydzia? II

987

110

170

134

36

2

927

Wydzia? III

426

105

116

74

42

-

415

RAZEM

2106

461

446

327

119

2

2121
autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2015-03-09 14:55:24
ilość wersji: 2
Przyczyna zmiany: korekta danych
Ilość wyświetleń artykułu: 2077
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101351

Historia zmian artykułu