Stan spraw na dzie? 28. 02. 2015r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

779

151

110

88

22

-

820

Wydzia? II

927

101

183

153

30

4

845

Wydzia? III

415

68

114

83

31

-

369

RAZEM

2121

320

407

324

83

4

2034
autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2015-03-09 14:52:12
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 1887
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102547

Historia zmian artykułu