e-Wokanda stanowi skrócony wykaz spraw s?dowych i nie jest wokand? w rozumieniu zarz?dzenia Prezesa NSA nr 8 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy druków przeznaczonych do rutynowych czynno?ci w s?dach administracyjnych (za??cznik nr 75).

Wokanda elektroniczna WSA w Lublinie zawiera informacje o rozprawach, które zosta?y ju? wyznaczone.


autor artykułu: Zbigniew Nied?wied?
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2015-03-17 15:57:22
ilość wersji: 2
Przyczyna zmiany: poprawka
Ilość wyświetleń artykułu: 15216
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101393

Historia zmian artykułu