Stan spraw na dzie? 31. 03. 2015r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

820

78

220

132

88

-

678

Wydzia? II

845

78

167

133

34

-

756

Wydzia? III

369

92

105

90

15

-

356

RAZEM

2034

248

492

355

137

-

1790


autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2015-05-11 12:53:21
ilość wersji: 3
Przyczyna zmiany: korekta
Ilość wyświetleń artykułu: 1952
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102571

Historia zmian artykułu