Wniosek o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej (PPF) - plik w formacie PDF.
Wniosek o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nieposiadaj?cej osobowo?ci prawnej (PPPr) - plik w formacie PDF.
Formularze te dost?pne s? równie? w Naczelnym S?dzie Administracyjnym w Warszawie, we wszystkich Wojewódzkich S?dach Administracyjnych (bezp?atnie) oraz w urz?dach gmin (odp?atnie - cena jednej strony druku nie mo?e przekracza? kwoty 0,50 z?).

Wniosek o udost?pnienie informacji publicznej - plik w formacie PDF.

Formularz o?wiadczenia dla adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych ?wiadcz?cych pomoc prawn? z urz?du - plik w formacie PDF, plik w formacie DOC.
Karta zg?oszenia kandydata na wolne stanowisko s?dziowskie w wojewódzkim s?dzie administracyjnym - plik w formacie DOCX
Karta zg?oszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie w wojewódzkim s?dzie administracyjnym - plik w formacie PDF, plik w formacie DOCX.autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2016-04-15 15:15:01
ilość wersji: 20
Przyczyna zmiany: aktualizacja danych
Ilość wyświetleń artykułu: 23860
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100821

Historia zmian artykułu