Stan spraw na dzie? 30. 04. 2015r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

678

86

174

95

79

-

590

Wydzia? II

756

90

150

119

31

-

696

Wydzia? III

356

302

108

84

24

-

550

RAZEM

1790

478

432

298

134

-

1836


autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2015-05-11 12:51:12
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 1884
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101400

Historia zmian artykułu