Stan spraw na dzie? 31. 05. 2015r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

590

79

127

64

63

-

542

Wydzia? II

696

92

154

124

30

-

634

Wydzia? III

550

130

111

92

19

-

569

RAZEM

1836

301

392

280

112

-

1745
autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2015-06-10 14:09:05
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 2119
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102575

Historia zmian artykułu