Stan spraw na dzie? 30. 06. 2015r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

542

83

123

79

44

-

502

Wydzia? II

633

93

155

123

32

-

571

Wydzia? III

569

146

120

96

24

-

595

RAZEM

1744

322

398

298

100

-

1668
autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2015-07-10 12:59:23
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 1782
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102524

Historia zmian artykułu