Stan spraw na dzie? 31. 07. 2015r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

502

136

55

35

20

-

583

Wydzia? II

571

112

86

65

21

1

597

Wydzia? III

595

133

60

38

22

-

668

RAZEM

1668

381

201

138

63

1

1848


autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2015-08-07 12:35:52
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 1752
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101190

Historia zmian artykułu