Stan spraw na dzie? 31. 08. 2015r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

583

48

16

5

11

-

615

Wydzia? II

597

84

40

34

6

-

641

Wydzia? III

668

133

43

12

31

-

758

RAZEM

1848

265

99

51

48

-

2014
autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2015-09-08 12:20:35
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 1729
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100824

Historia zmian artykułu