Stan spraw na dzie? 30. 09. 2015r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

615

145

91

57

34

-

669

Wydzia? II

641

107

127

86

41

3

621

Wydzia? III

758

203

136

76

60

-

825

RAZEM

2014

455

354

219

135

3

2115

 

 

autor artykułu: Marta Wawrzecka
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2015-10-07 14:09:24
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 1576
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102518

Historia zmian artykułu