Stan spraw na dzie? 31.10. 2015r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

669

236

95

87

8

-

810

Wydzia? II

621

109

135

100

35

6

595

Wydzia? III

825

322

117

85

32

-

1030

RAZEM

2115

667

347

272

75

6

2435


autor artykułu: Marta Wawrzecka
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2015-11-06 14:34:36
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 1531
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100870

Historia zmian artykułu