Stan spraw na dzie? 30.11. 2015r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

810

79

129

89

40

-

760

Wydzia? II

595

100

165

108

57

26

530

Wydzia? III

1030

162

134

100

34

-

1058

RAZEM

2435

341

428

297

131

26

2348
autor artykułu: Marta Wawrzecka
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2015-12-10 11:36:20
ilość wersji: 2
Przyczyna zmiany: poprawki kosmetyczne
Ilość wyświetleń artykułu: 1485
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102550

Historia zmian artykułu