Stan spraw na dzie? 31.12. 2015r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

760

92

95

84

11

-

757

Wydzia? II

530

101

144

106

38

13

487

Wydzia? III

1058

85

150

126

24

-

993

RAZEM

2348

278

389

316

73

13

2237

 
autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2016-01-08 11:40:31
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 1501
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102695

Historia zmian artykułu