Stan spraw na dzie? 31.01.2016 r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

757

84

101

75

26

-

740

Wydzia? II

487

74

116

76

40

14

445

Wydzia? III

993

200

91

80

11

-

1102

RAZEM

2237

358

308

231

77

14

2287


autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2016-02-10 13:13:02
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 1496
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102554

Historia zmian artykułu