Stan spraw na dzie? 29.02. 2016r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

740

96

98

72

26

-

738

Wydzia? II

445

89

140

117

23

8

394

Wydzia? III

1102

152

142

102

40

-

1112

RAZEM

2287

337

380

291

89

8

2244


autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2016-03-15 16:21:18
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 1291
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100833

Historia zmian artykułu