Stan spraw na dzie? 31.03. 2016r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

738

68

118

93

25

-

688

Wydzia? II

394

106

158

115

43

15

342

Wydzia? III

1112

159

173

124

49

-

1098

RAZEM

2244

333

449

332

117

15

2128
autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2016-04-08 12:41:01
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 1407
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102692

Historia zmian artykułu