Stan spraw na dzie? 30.04. 2016r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

688

67

103

88

15

-

652

Wydzia? II

342

218

135

111

24

-

425

Wydzia? III

1098

136

242

121

121

-

992

RAZEM

2128

421

480

320

160

-

2069
autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 15:08:34
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 1269
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101360

Historia zmian artykułu