Stan spraw na dzie? 31.05. 2016r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

652

74

88

79

9

-

638

Wydzia? II

425

169

119

104

15

1

475

Wydzia? III

992

117

142

131

11

1

967

RAZEM

2069

360

349

314

35

2

2080
autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2016-06-09 14:13:54
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 1235
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101387

Historia zmian artykułu