Stan spraw na dzie? 30.06. 2016r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

638

202

195

82

113

-

645

Wydzia? II

475

138

156

109

47

17

457

Wydzia? III

967

106

176

108

68

-

897

RAZEM

2080

446

527

299

228

17

1999


autor artykułu: Marta Wawrzecka
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2016-07-08 18:08:29
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 1207
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100835

Historia zmian artykułu