Stan spraw na dzie? 31.07. 2016r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

645

105

31

25

6

-

719

Wydzia? II

457

139

49

38

11

4

547

Wydzia? III

897

98

83

60

23

-

912

RAZEM

1999

342

163

123

40

4

2178

 

 
autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił:
ostatnia aktualizacja: 2016-08-09 15:04:18
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 1160
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100869

Historia zmian artykułu