Stan spraw na dzie? 31.08. 2016r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

719

91

46

31

15

-

764

Wydzia? II

547

136

84

24

60

25

599

Wydzia? III

912

95

103

52

51

-

904

RAZEM

2178

322

233

107

126

25

2267
autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2016-09-09 13:48:32
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 1162
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101180

Historia zmian artykułu