Stan spraw na dzie? 30.09. 2016r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

764

100

138

123

15

-

726

Wydzia? II

599

130

114

78

36

7

615

Wydzia? III

904

88

148

100

48

-

844

RAZEM

2267

318

400

301

99

7

2185

 

 
autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2016-10-10 15:15:59
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 1011
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101211

Historia zmian artykułu