Nr Prez/Adm-242/4/16

 

OG?OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dzia?aj?c na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) uprzejmie informuj?, ?e w post?powaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostaw? drukarek i tonerów dla Wojewódzkiego S?du Administracyjnego w Lublinie”, zosta?a wybrana oferta z?o?ona przez firm?:

 

SUNTAR Sp. z o.o.

ul. Boya ?ele?skiego 5b, 33-100 Tarnów

Uzasadnienie:

Oferta najkorzystniejsza z uwagi na przyj?te w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert.

W prowadzonym post?powaniu z?o?ono nast?puj?ce oferty:

 

 

 

Pf 40%

 

 

 

lp.

Wykonawca

Gwarancja 12-36 m-cy

Gwarancja 37-60 m-cy

Koszt wydruku

Cena 60%

Pf 40%

Suma pkt

1

CEZAR Cezary Machnio i Piotr G?bka Sp. j. ul. Wolno?? 8 lok. 4 26-600 Radom

20

40

40

27,54

40,00

67,54

2

SUNTAR Sp. z o.o.

ul. Boya ?ele?skiego 5b 33-100 Tarnów

20

40

30

60,00

36,00

96,00

3

Copy.Net.pl Piotr Sójka

ul. Cypryjska 70/U2 02-761 Warszawa

20

40

0

34,72

24,00

58,72

4

PPHU SMK Rados?aw Skiba

ul. W?dkarska 2B lok. C1 04-869 Warszawa

20

40

0

29,46

24,00

53,46

5

RESET-PC Kondratowicz-Kucewicz A. Zams Sp. j. ul. Ochotnicza 6 20-012 Lublin

20

40

10

26,18

28,00

54,18

6

POMAREX Andrzej Pomara?ski

ul. Nadbystrzycka 11 20-618 Lublin

20

40

0

37,18

24,00

61,18

7

CORRADO Konrad Burczy?ski

ul. Skautów 11B 20-055 Lublin

20

40

20

37,86

32,00

69,86

 

Og?oszenie w formacie PDF


autor artykułu: Andrzej Zawada
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2016-11-21 14:38:38
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 1053
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100832

Historia zmian artykułu