Lublin, dn. 20 grudnia 2016 r.

Wojewódzki S?d Administracyjny
                w Lublinie
       ul. M.C. Sk?odowskiej 40
              20-029 Lublin

Nr Prez/Adm – 242/7/16

 

 

INFORMACJA

 

 

Zamawiaj?cy na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówie? publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zawiadamia o udzieleniu zamówienia publicznego polegaj?cego na pe?nieniu ca?odobowej ochrony fizycznej osób i mienia w budynku Wojewódzkiego S?du Administracyjnego w Lublinie firmie:

OCHRONA 24 Piotr Mielniczek
ul. Wertera 46, 20-713 LublinDokument w formacie PDF


autor artykułu: Andrzej Zawada
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2016-12-20 13:21:49
ilość wersji: 2
Przyczyna zmiany: poprawka opisu
Ilość wyświetleń artykułu: 1064
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101210

Historia zmian artykułu