Stan spraw na dzie? 31.12. 2016r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

617

107

158

119

39

-

566

Wydzia? II

491

126

130

102

28

-

487

Wydzia? III

649

40

219

178

41

-

470

RAZEM

1757

273

507

399

108

-

1523

 

 
autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2017-01-05 12:45:50
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 978
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101226

Historia zmian artykułu