Stan spraw na dzie? 31.10. 2016r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

726

57

133

104

29

-

650

Wydzia? II

615

102

141

101

40

8

576

Wydzia? III

844

131

185

123

62

-

790

RAZEM

2185

290

459

328

131

8

2016

 

 
autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił:
ostatnia aktualizacja: 2017-01-10 10:31:48
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 905
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102663

Historia zmian artykułu