Stan spraw na dzie? 30.11. 2016r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

650

94

127

104

23

-

617

Wydzia? II

576

115

200

124

76

34

491

Wydzia? III

790

44

185

128

57

-

649

RAZEM

2016

253

512

356

156

34

1757

 

 
autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił:
ostatnia aktualizacja: 2017-01-10 10:32:47
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 1282
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101192

Historia zmian artykułu