Stan spraw na dzie? 31.01. 2017r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

566

134

139

113

26

-

561

Wydzia? II

487

97

130

99

31

14

454

Wydzia? III

470

42

135

120

15

-

377

RAZEM

1523

273

404

332

72

14

1392

 

 
autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2017-02-08 13:25:58
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 877
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100819

Historia zmian artykułu