Lublin, dnia 07.03.2017 r.

WOJEWÓDZKI  S?D ADMINISTRACYJNY

           w Lublinie

  ul. M.C. Sk?odowskiej 40

        20-029  Lublin

 

Nr Prez/Adm242/3/17

Uczestnicy post?powania

 

 

Dotyczy: zamówienia na ?wiadczenie us?ug pocztowych dla WSA w Lublinie”.

 

 

Zamawiaj?cy, dzia?aj?c zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówie? publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zmienia tre?? za??cznika
nr 3 do SIWZ. Zamawiaj?cy za??cza zmodyfikowany za??cznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiaj?cy nie przed?u?a terminu sk?adania ofert.Informacja o modyfikacji w formacie PDF
Nowy za??cznik nr 3 do SIWZ w formacie PDF
Spakowany nowy za??cznik nr 3 do SIWZ w formacie MS Officeautor artykułu: Andrzej Zawada
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2017-03-10 14:13:48
ilość wersji: 4
Przyczyna zmiany: kosmetyka
Ilość wyświetleń artykułu: 955
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100811

Historia zmian artykułu