Stan spraw na dzie? 28.02. 2017r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

561

157

136

124

12

-

582

Wydzia? II

454

173

126

90

36

12

501

Wydzia? III

377

44

156

128

28

-

265

RAZEM

1392

374

418

342

76

12

1348

 

 
autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2017-03-08 14:40:04
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 812
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102562

Historia zmian artykułu