Stan spraw na dzie? 31.03. 2017r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

582

84

142

97

45

-

524

Wydzia? II

501

144

164

106

58

-

481

Wydzia? III

265

54

89

76

13

-

230

RAZEM

1348

282

395

279

116

-

1235
autor artykułu: Marta Wawrzecka
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2017-04-06 13:29:00
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 887
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100831

Historia zmian artykułu