Stan spraw na dzie? 30.04. 2017r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

524

89

98

83

15

-

515

Wydzia? II

481

141

162

113

49

12

460

Wydzia? III

230

47

72

58

14

-

205

RAZEM

1235

277

332

254

78

12

1180

 

 
autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2017-05-09 14:30:17
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 736
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102668

Historia zmian artykułu