O?wiadczenia maj?tkowe s?dziów WSA w Lublinie

O?wiadczenie maj?tkowe - s?dzia Wies?awa Achrymowicz

O?wiadczenie maj?tkowe - s?dzia Halina Chitrosz-Roicka

O?wiadczenie maj?tkowe - s?dzia Joanna Cylc-Malec

O?wiadczenie maj?tkowe - s?dzia Jacek Czaja

O?wiadczenie maj?tkowe - s?dzia Krystyna Czajecka-Szpringer

O?wiadczenie maj?tkowe - s?dzia Jerzy Drwal

O?wiadczenie maj?tkowe - s?dzia Jerzy Dudek

O?wiadczenie maj?tkowe - s?dzia Witold Falczy?ski

O?wiadczenie maj?tkowe - s?dzia Ma?gorzata Fita

O?wiadczenie maj?tkowe - s?dzia Robert Ha?abis

O?wiadczenie maj?tkowe - s?dzia Ewa Ibrom

O?wiadczenie maj?tkowe - s?dzia Monika Kazubi?ska-Kr?cisz

O?wiadczenie maj?tkowe - s?dzia Ewa Kowalczyk

O?wiadczenie maj?tkowe - s?dzia Marta Laskowska-Pietrzak

O?wiadczenie maj?tkowe - s?dzia Jerzy Marcinowski

O?wiadczenie maj?tkowe - s?dzia Andrzej Niezgoda

O?wiadczenie maj?tkowe - s?dzia Jadwiga Pastusiak

O?wiadczenie maj?tkowe - s?dzia Gra?yna Pawlos-Janusz

O?wiadczenie maj?tkowe - s?dzia Iwona Tchórzewska

O?wiadczenie maj?tkowe - s?dzia Grzegorz Wa?ejko

O?wiadczenie maj?tkowe - s?dzia Maria Wieczorek-Zalewska

O?wiadczenie maj?tkowe - s?dzia Bogus?aw Wi?niewski

O?wiadczenie maj?tkowe - s?dzia Marek Zalewski

O?wiadczenie maj?tkowe - s?dziego Danuty Ma?ysz – Prezesa Wojewódzkiego S?du Administracyjnego w Lublinie przekazano do Prezesa Naczelnego S?du Administracyjnego, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju s?dów administracyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1066)

O?wiadczenie maj?tkowe - s?dziego Grzegorza Grymuzy – uwzgl?dniono wniosek o obj?cie o?wiadczenia maj?tkowego ochron? przewidzian? dla informacji niejawnych
autor artykułu: Jolanta Postój
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2017-11-21 12:16:44
ilość wersji: 4
Przyczyna zmiany: aktualizacja danych
Ilość wyświetleń artykułu: 2705
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100791

Historia zmian artykułu