Stan spraw na dzie? 31.05. 2017r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

515

86

129

119

10

-

472

Wydzia? II

460

86

105

81

24

-

441

Wydzia? III

205

45

48

15

33

-

202

RAZEM

1180

217

282

215

67

-

1115

 

 
autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2017-06-08 14:23:13
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 687
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100859

Historia zmian artykułu