Stan spraw na dzie? 30. 06. 2017r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

472

84

143

99

44

-

413

Wydzia? II

441

120

140

94

46

6

421

Wydzia? III

202

34

43

15

28

-

193

RAZEM

1115

238

326

208

118

6

1027
autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2017-07-07 12:44:46
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 689
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102534

Historia zmian artykułu