Stan spraw na dzie? 31. 07. 2017r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

413

90

82

60

22

-

421

Wydzia? II

421

109

59

36

23

4

471

Wydzia? III

193

51

54

28

26

-

190

RAZEM

1027

250

195

124

71

4

1082
autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2017-08-10 14:42:49
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 659
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101378

Historia zmian artykułu