Stan spraw na dzie? 31. 08. 2017r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

421

104

38

29

9

-

487

Wydzia? II

471

131

56

23

33

8

546

Wydzia? III

190

41

37

16

21

-

194

RAZEM

1082

276

131

68

63

8

1227
autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2017-10-10 13:09:37
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 581
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102548

Historia zmian artykułu