.wsStan spraw na dzie? 30. 09. 2017r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

487

73

150

114

36

-

410

Wydzia? II

546

166

117

65

52

4

595

Wydzia? III

194

169

62

41

21

-

301

RAZEM

1227

408

329

220

109

4

1306Autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2017-10-10 13:11:50