Lublin, dn. 30 pa?dziernika 2017 r.

Wojewódzki S?d Administracyjny
                w Lublinie
       ul. M.C. Sk?odowskiej 40
              20-029 Lublin

Nr Prez/Adm – 242/4/17

 

 

INFORMACJA

 

 

Zamawiaj?cy na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówie? publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zawiadamia o udzieleniu zamówienia publicznego polegaj?cego na pe?nieniu ca?odobowej ochrony fizycznej osób i mienia w budynku Wojewódzkiego S?du Administracyjnego w Lublinie konsorcjum firm:

OCHRONA 24 Sp. z o.o. ul. Okopowa 5/367, 20-022 Lublin,
OCHRONA 24 Piotr Mielniczek ul. Okopowa 5/367, 20-022 Lublin.

Dokument w formacie PDF


autor artykułu: Andrzej Zawada
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2017-10-30 15:17:49
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 800
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102540

Historia zmian artykułu