Stan spraw na dzie? 31. 10. 2017r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

410

68

129

108

21

-

349

Wydzia? II

595

121

140

106

34

3

576

Wydzia? III

301

65

42

14

28

-

324

RAZEM

1306

254

311

228

83

3

1249
autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2017-11-08 14:53:42
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 575
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102555

Historia zmian artykułu