O?wiadczenia maj?tkowe s?dziów WSA w Lublinie

O?wiadczenie maj?tkowe - s?dzia Marek Zalewski - z?o?one w zwi?zku z przej?ciem w stan spoczynkuAutor artykułu: Jolanta Postój
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2017-11-21 12:07:02