Stan spraw na dzie? 30. 11. 2017 r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

349

82

126

91

35

-

305

Wydzia? II

576

109

153

126

27

-

532

Wydzia? III

324

74

48

32

16

-

350

RAZEM

1249

265

327

249

78

-

1187

 

 
autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił:
ostatnia aktualizacja: 2017-12-11 12:27:41
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 570
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100842

Historia zmian artykułu