Stan spraw na dzie? 31. 12. 2017 r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

305

80

73

57

16

-

312

Wydzia? II

532

106

149

101

48

26

489

Wydzia? III

350

64

89

80

9

-

325

RAZEM

1187

250

311

238

73

26

1126

 

 
autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił:
ostatnia aktualizacja: 2018-01-09 14:01:23
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 523
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100872

Historia zmian artykułu