Stan spraw na dzie? 31. 01. 2018 r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

312

112

72

59

13

-

352

Wydzia? II

489

150

134

103

31

1

505

Wydzia? III

325

70

108

77

31

-

287

RAZEM

1126

332

314

239

75

1

1144
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2018-02-05 13:58:30
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 530
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101386

Historia zmian artykułu