Plan post?powa? o udzielenie zamówie? publicznych 

o warto?ci przewy?szaj?cej równowarto?? 30 000 euro, jakie WSA w Lublinie przewiduje przeprowadzi? w 2018 r.

Lp.

Przedmiot zamówienia
(opis ogólny)

Rodzaj zamówienia

Przewidywany
tryb
post?powania

przewidywany
termin
realizacji

Przewidywana
szacunkowa wartos?
zamówienia brutto

1

?wiadczenie us?ug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

us?uga

procedura okre?lona na podstawie art. 138o ustawy Pzp

I kwarta?

300 000,00

2

ca?odobowa ochrona fizyczna osób i mienia

us?uga

procedura okre?lona na podstawie art. 138o ustawy Pzp

IV kwarta?

240 000,00

3

?wiadczenie us?ug w zakresie sprz?tania 

us?uga

ZOC

IV kwarta?

240 000,00

4

dostawa energii elektrycznej i ?wiadczenie us?ug  dystrybucji energii elektrycznej

dostawa

PN

IV kwarta?

480 000,00

1 260 000,00

sporz?dzi?: Andrzej Zawada
Plan w formacie PDFautor artykułu: Andrzej Zawada
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2018-02-26 15:12:00
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 622
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101407

Historia zmian artykułu