Stan spraw na dzie? 28. 02. 2018 r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

352

92

54

44

10

-

390

Wydzia? II

505

133

140

99

41

16

498

Wydzia? III

287

50

111

95

16

-

226

RAZEM

1144

275

305

238

67

16

1114
autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2018-03-08 14:33:58
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 467
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101168

Historia zmian artykułu