Stan spraw na dzie? 31. 03. 2018 r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

390

67

90

76

14

1

367

Wydzia? II

498

116

168

117

51

1

446

Wydzia? III

226

44

77

69

8

-

193

RAZEM

1114

227

335

262

73

2

1006
autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2018-04-09 14:44:01
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 426
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101198

Historia zmian artykułu